poniedziałek, wrzesień 10, 2018

Główne punkty przy wypełnianiu wniosku kredytowego

Składanie wniosku kredytowego, szczególnie dla początkujących klientów dużych instytucji finansowych to dość duży problem ze względu na analizę niektórych zapisów. Wniosek kredytowy służy przede wszystkim do analizy wiarygodności kredytobiorcy, a także do przydzielenia odpowiedniej punktacji. Praktycznie każdy kredytodawca ustawia oprocentowanie pożyczek gotówkowych pod profil ryzyka kredytobiorcy. Im lepsza zdolność kredytowa wynika z wniosku kredytowego, tym większe szanse na spokojną spłatę zobowiązania, do tego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W artykule poznasz kluczowe punkty przydatne w wypełnianiu wniosku kredytowego.

Jakich informacji oczekuje kredytodawca od kredytobiorcy?
Kredytodawca chce wiedzieć, ile zarabiasz, ile wydajesz na utrzymanie gospodarstwa domowego, czy posiadasz partnera (formalnego), czy dysponujesz dodatkowym zadłużeniem. Kwestia dochodu, a także kosztów utrzymania gospodarstwa domowego jest właściwie najważniejsza przy wniosku kredytowym. Nie ma mowy, aby zaniżyć specjalnie koszty utrzymania gospodarstwa domowego, ponieważ ze względu na wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego większość banków detalicznych dokładnie porównuje dane z wniosku z danymi statystycznymi pochodzącymi z Głównego Urzędu Statystycznego. Oczywiście na podstawie szczegółowego wyciągu z rachunku osobistego można podjąć indywidualne negocjacje, ale to sprawdza się jedynie, kiedy dysponujesz naprawdę pozytywną zdolnością kredytową. Jedna z najważniejszych wskazówek dotyczy składania tylko jednego wniosku kredytowego to danej instytucji finansowej. Nie zaleca się od razu generowania wielu wniosków. Dlaczego? To może wpływać negatywnie na zdolność kredytową ze względu na generowanie zapytań w bazie Biura Informacji Kredytowej. Zbyt wiele zapytań sugeruje, że kredytobiorca jest zdesperowany, a to natychmiast obniża punktację i przy okazji zwiększa koszty zobowiązania.

Załączniki do wniosku kredytowego
Do wniosku kredytowego możesz zwyczajowo dołączyć formularz PIT za poprzedni rok. Dla niektórych kredytobiorców to dość duży problem, ponieważ PIT za poprzedni rok często nie odzwierciedla aktualnej sytuacji w budżecie domowym, która może być lepsza. Przekazanie zaświadczenia o wynagrodzeniu jest również ważnym punktem na drodze wypełniania wniosku kredytowego. Zadbaj o to, aby przedstawić pełne informacje w zaświadczeniu, ponieważ większość doradców kredytowych w bankach potwierdza dane. Nieścisłości rozwiązuje się bardzo szybko, a te mogą wpływać na ostateczną ocenę. Tak naprawdę banki detaliczne udzielają pożyczek gotówkowych mocno schematycznie. W okienku bankowym nie ma praktycznie pola do negocjacji, a zatem przy drobnych pożyczkach gotówkowych funkcjonujesz w określonych widełkach. Przy zaciąganiu kredytów gotówkowych w bankach detalicznych nieco źle wygląda pozyskiwanie chwilówek, czy spłata podobnego zadłużenia krótkoterminowego w firmach pożyczkowych (internetowych i nie tylko). Najlepiej pozamykać takie zadłużenie, kiedy potrzebujesz poważniejszego kredytu gotówkowego na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak złożyć wniosek kredytowy?
Wniosek kredytowy złożysz klasycznie w oddziale kredytodawcy, przy rozmowie telefonicznej, przez narzędzia multimedialne, zdecydowanie najłatwiejsze i mocno zautomatyzowane. Przy powiązaniu rachunku osobistego z panelem kredytowym jesteś w stanie otrzymać dodatkowe pieniądze właściwie od ręki. Dla początkujących kredytobiorców poleca się zdecydowanie nawiązanie kontaktu z niezależnym ekspertem kredytowym, który posiada wiedzę o dopełnieniu niezbędnych formalności z bankami detalicznymi.