poniedziałek, luty 3, 2020

Dlaczego kredyty konsolidacyjne cieszą się zainteresowaniem?

Wiele osób jest zainteresowanych skorzystaniem z kredytu konsolidacyjnego. Niejednokrotnie może to być bardzo ciekawa opcja. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby tego rodzaju decyzji nie podejmować w sposób pochopny. Niektórzy bagatelizują powagę sytuacji związanych z finansami, jest to jednak bardzo nieodpowiedzialne podejście. Nasz budżet powinien być umiejętnie zarządzany i trzeba się o to zatroszczyć. Jeżeli zastanawiamy się nad zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego, warto przez moment pomyśleć o tym, co sprawia, że tego rodzaju zobowiązania cieszą się w dzisiejszych czasach popularnością.

Możliwość połączenia istniejących zobowiązań bankowych w jedno

Korzystając z kredytu konsolidacyjnego, mamy możliwość połączenia naszych dotychczasowych zobowiązań zaciągniętych w bankach w jedno. Schemat działania tego mechanizmu jest tutaj dosyć prosty – instytucja bankowa, która jest naszym kredytodawcą w zakresie konsolidacji, spłaca nasze aktualne zadłużenia w bankach. Przez to my zostajemy jej dłużnikami i nie musimy już zajmować się wcześniejszymi zobowiązaniami. Dla osób, które mają kilka długów bankowych może to być bardzo interesująca propozycja chociażby ze względów organizacyjnych i praktycznych. Nie musimy bowiem pamiętać o uiszczaniu kilku rat oddzielnie, a zamiast tego wykonujemy jeden przelew w miesiącu na pokrycie należności z tytułu naszego zadłużenia. Może to być naprawdę bardzo wygodne. Nie trzeba zapamiętywać wysokości kilku rat, ponieważ reguluje się jedną. W dzisiejszych czasach mamy na głowie bardzo wiele obowiązków, dlatego też optymalizacja pod tym kątem jest bardzo ważna i nie należy zapominać o tym, aby nasze działania rozsądnie i umiejętnie planować.

Możliwość modyfikacji sposobu spłaty zobowiązań bankowych

Samo zagadnienie połączenia zobowiązań zaciągniętych w bankach nie powinno być jednak motywem przewodnim naszej decyzji o skorzystaniu z możliwości, jakie daje kredyt konsolidacyjny. Jego główną cechą jest bowiem to, że przy jego pomocy możemy nieco zmodyfikować warunki, na których spłacamy swoje zadłużenie. W wielu przypadkach można osiągnąć ogólnie niższą wysokość miesięcznej raty, co ma niebagatelne znaczenie dla naszego budżetu w skali miesiąca. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że taki obrót spraw może nieść ze sobą określone skutki. Jeżeli bowiem płacimy niskie raty, trzeba liczyć się z tym, że w wielu przypadkach okres kredytowania ulegnie wydłużeniu. Będziemy więc dłużej związani umową i obowiązkami z tytułu naszego długu. Ten aspekt ma również wpływ na wysokość całkowitych kosztów zobowiązania. Jeżeli bowiem spłata zajmuje nam więcej czasu, rosną naliczane odsetki i ewentualnie koszty dodatkowe. Bilans pomiędzy tymi czynnikami i ostateczny poziom atrakcyjności kredytu konsolidacyjnego zależy od jego warunków, ponieważ to one mają przełożenie na ostateczne kalkulacje i wyliczenia, które musimy wykonać. Niektóre oferty kredytów konsolidacyjnych obejmują niższe oprocentowanie niż to, które obowiązywało w naszych dotychczasowych zadłużeniach. To także nie pozostaje bez znaczenia, jednak końcowa ocena rozwiązania, jakim jest kredyt konsolidacyjny, zależy właśnie od wspomnianych wcześniej obliczeń i to wykonywanych z uwzględnieniem wielu aspektów takich jak chociażby nasze zarobki i wydatki.

środa, listopad 20, 2019

Kiedy można zarobić więcej na lokacie bankowej?

Zarabianie na lokacie bankowej na pewno wymaga dużej cierpliwości od inwestora indywidualnego. Pojawia się pytanie, czy masz do dyspozycji sposoby zwiększające opłacalność depozytu oszczędnościowego w krótszym lub dłuższym terminie?

Lokaty mobilne to już praktycznie standard w ofercie większych banków. Różnice w oprocentowaniu to nawet 0,5 – 0,25%, a więc w skali rocznej to rozsądny zarobek. Niestety lokaty mobilne rzadko charakteryzują się odnawialnością. To na razie jedna z form marketingu.

Lokaty rentierskie nie bez powodu zapewniają negocjowane oprocentowanie. Podobnie rzecz ma się z inwestorami, którzy wnoszą do banku bardzo duży kapitał. W takim przypadku możesz spodziewać się mocno indywidualnego traktowania, przydzielenia doradcy i lokat bardzo wysoko oprocentowanych. Dla banku opłaca się obsługa klientów premium, bo ci najczęściej korzystają jeszcze z różnych form kredytowania, drogich rachunków, usług dodatkowych.

Lokata bankowa opłaca się najbardziej w perspektywie wielu lat. Im krócej oszczędzasz, tym mniej zarabiasz. Bank wynagradza osoby oszczędne za dłuższe zamrożenie pieniędzy. Możesz rozbijać lokaty bankowe na mniejsze i większe, długoterminowe, aby zachować pełną stabilność budżetu domowego. To jedna z form dywersyfikacji, niezwykle korzystna nawet dla początkujących.

Niektórzy inwestorzy odnawiają ręcznie lokaty bankowe, ale nie tego samego dnia po uzyskaniu odsetek, tylko po dłuższym czasie, np. po tygodniu. W skali roku to już prawie miesiąc bez generowania odsetek. Automatycznie odnawianie lokaty bankowej to najlepsza strategia, która jest w stanie podnieść długoterminowo stopy zwrotu.

W niektórych lokatach występuje połączenie zwykłego depozytu z funduszem inwestycyjnym ryzykownym lub mocno stabilnym. W przypadku lokat strukturyzowanych podejmujesz pewne ryzyko, co może okazać się zyskowne w przypadku trafienia w odpowiedni moment cyklu koniunkturalnego.

Krótko mówiąc lokaty opłacają się bardziej w czasie wysokich stóp procentowych. Aktualna polityka monetarna wskazuje na bardzo niskie stopy procentowe i zachęca bardziej do kredytowania potrzeb konsumpcyjnych.

środa, wrzesień 18, 2019

Pożyczka gotówkowa – warto?

Problemy z pożyczkami online i szybkimi pożyczkami gotówkowymi są różne. Życie też jest różne, co oznacza, że ??czasami potrzebujesz szybko gotówki, a po prostu jej nie masz. Niezależnie od tego, czy musisz zapłacić za awaryjne leczenie kanałowe, czy mieć nieoczekiwane naprawy w domu, czasami życie po prostu nie czeka na następną wypłatę.

Jeśli poświęciłeś trochę czasu na szukanie szybkiego dostępu do gotówki, możesz pomyśleć, że pożyczki online są odpowiedzią. Pożyczkodawcy oferujący pożyczki tego rodzaju zwykle obiecują takie rzeczy, jak:

  • szybkie aplikacje,
  • brak kontroli kredytowej
  • przyspieszone zatwierdzenia

Wiele z tych pożyczek online pobiera bardzo wysokie stopy procentowe i opłaty, tak więc zbadaj najpierw dobrze temat na http://www.doradca-bankowy.com.pl.

Okazuje się, że wiele może się nie udać, gdy zdecydujesz się na te szybkie kredyty. Głównym problemem jest to, że wiele z tych pożyczek do wypłaty przez Internet nalicza bardzo wysokie stopy procentowe i opłaty, tak abyś mógł pożyczyć niewielką ilość pieniędzy w krótkim czasie.

Może to szybko doprowadzić do sytuacji, w której skończysz z opóźnieniem w zaciągnięciu pożyczki i będziesz musiał zaciągać coraz więcej pożyczek, aby ją spłacić. Wkrótce jesteś w tak głębokiej dziurze, że nie będziesz wiedział, jak się wydostać. Może to być kosztowne, może znacznie uszkodzić kredyt, a nawet doprowadzić do bankructwa.

Oto niektóre wady pożyczek za pośrednictwem tego rodzaju rozwiązań oraz alternatywa, która może zapewnić ci potrzebne pieniądze bez narażania cię na ryzykowną sytuację finansową.

Co to są pożyczki online gotówkowe?

Pożyczki gotówkowe są znane z szybkich sposobów zaciągania pożyczek w stosunku do przyszłych dochodów, ale po bardzo wysokiej cenie. Kiedy udasz się do lokalnego lub internetowego pożyczkodawcy, aby wziąć pożyczkę, możesz zapłacić ponad 300% RRSO tej pożyczki.

W rzeczywistości badanie konsumenckie otwiera nowe spojrzenie na tę sprawę – stwierdzono bowiem, że średnia roczna stopa oprocentowania pożyczek do wypłaty wyniosła 339%. To duża opłata za dostęp do gotówki w ostatniej chwili!

I prawdopodobnie będziesz musiał spłacić pożyczkę miesiąc później. Jeśli RRSO wynosi 300%, niekoniecznie naliczane są 300% odsetek od pożyczki. Spłaciłbyś tylko 300%, gdyby spłaciłeś pożyczkę przez cały rok, ponieważ RRSO będzie wynosić doliczać w ciągu 12 miesięcy.

Jeśli jednak pożyczysz pieniądze tylko na jeden miesiąc, będziesz musiał zapłacić 1/12 z 300%. Co miesiąc naliczana byłaby stopa procentowa w wysokości 25%, jeśli RRSO wyniosło 300%. Jeśli weźmiesz 500 zł na ten APR i spłacisz pożyczkę miesiąc później, zostaniesz obciążony opłatą w wysokości 125 zł.

Poza możliwością szybkiego otrzymania pieniędzy,nie ma wielu korzyści związanych z tym rodzajem pożyczek. Ostatecznie zapłacisz znaczną kwotę odsetek i zazwyczaj spłacisz pieniądze w ciągu 30 do 90 dni, jeśli otrzymasz pożyczkę.

wtorek, lipiec 9, 2019

Oprocentowanie lokat bankowych

Lokaty bankowe objęte są oprocentowaniem. Na poziom stóp procentowych, zarówno dla kredytów jak i depozytów, bardzo duży wpływ mają ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, stopy procentowe NBP. W chwili, gdy rada obniża stopy procentowe, wówczas następuje również obniżenie oprocentowania naszych bankowych oszczędności. Dochodzi także do obniżenia oprocentowania kredytów, co jest korzystne przede wszystkim dla tych, którzy zaciągają go w banku. Stąd decyzja rady wydaje się być w tym przypadku kluczowa dla naszych oszczędności umieszczonych na lokacie. Lokaty bankowe są najłatwiejszym sposobem na zainwestowanie naszych oszczędności. Przeważnie nie ponosimy z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Założenie lokaty polega na zawarciu umowy z bankiem. My powierzamy mu na określony czas swoje oszczędnosci, on z kolei gwarantuje nam wynikające z lokaty oprocentowanie. Dochodzi do transakcji, podczas której bank zobowiązuje się, że po upływie umowy wpłaci na nasze konto określony w umowie procent od kwoty ulokowanej. Jeśli chcemy ulokować na lokacie kwotę rzędu 5.000 złotych na miesiąc, zakładając stałą stopę procentową rzędu 4 procent, to po upływie 30 dni otrzymamy kwotę, którą obliczamy w następujący sposób: dochód finansowy w skali miesięcznej = kwota ulokowana x oprocentowanie : 100% : 12 miesięcy x liczba miesięcy (5.000 zł x 4% : 100% : 12 x 1 = 16,67 zł). Tzw. dochód w skali dziennej obliczamy następująco: kwota ulokowana x oprocentowanie : 100% : 365 dni x liczba dni (5.000 zł x 4% : 100% : 365 x 1 = 0,55 zł). Stałe oprocentowanie zapewnia nam pewny dochód, który możemy obliczyć już w chwili zawierania umowy z bankiem. Lokaty bankowe o stałym oprocentowaniu są korzystniejsze, jeśli rynek przewiduje spadek stóp procentowych, niekorzystne z kolei, gdy stopy procentowe, a co za tym idzie oprocentowanie depozytów, wzrosną.

Lokaty o zmiennej stopie procentowej

Lokaty bankowe o zmiennej stopie procentowej „przewiduje płatność odsetek przy zmiennej stopie procentowej, to znaczy takiej, która w trakcie trwania lokaty może ulec zmianie zarówno na naszą korzyść, jak też i na naszą niekorzyść”. Przyjmując, że 1 kwietnia 2017 roku umieszczamy na lokacie rocznej o zmiennym oprocentowaniu kwotę 1.000 złotych. Oprocentowanie takiej lokaty 1 kwietnia wynosiło 4% rocznie. Do czasu, kiedy bank nie zmieni tzw. Tabeli Depozytów, czyli wysokości oprocentowania, nasza lokata oprocentowana będzie na poziomie 4% rocznie. Jeśli więc do 1 kwietnia 2018 nie zmieni się Tabela Depozytów, to po roku otrzymamy: 1.000 zł + (odsetki 4% x 1.000 zł = 40 zł) czyli razem 1.040 zł. Warto jednak pamiętać, że Tabela Depozytów może ulec zmianie. Dzieje się tak w przypadku zmiany stóp procentowych ogłoszonych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiana może przebiegać w dwóch kierunkach: bank może podwyższyć lub obniżyć oprocentowanie lokat. Zmienne oprocentowanie jest w znacznym stopniu uzależnione od warunków panujących na rynku. Jest także bardzo korzystnym rozwiązaniem w chwili, gdy stopy procentowe szybują w górę. Lokaty bankowe dzielimy ze względu na okres, na jaki zostały zawarte. Lokaty krótkoterminowe, zakładane na krócej niż rok oraz lokaty długoterminowe- powyżej roku. Każdy z obecnych na rynku banków posiada w swojej ofercie przynajmniej kilka rodzajów lokat krótkoterminowych. Są i takie, które możemy założyć dosłownie na jedną noc lub weekend. Nazywane są overnightami. Wyróżniamy również lokaty trwające tydzień lub dwa, miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy oraz rok. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić z bankiem własny termin i założyć lokatę na okres np. 20 dni czy 6 tygodni. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że tworzenie specjalnej lokaty pod klienta, może wiązać się z niższym oprocentowaniem. Dzieje się tak dlatego, że takie produkty traktowane są w ramach produktów wykraczających poza stałą ofertę banku.

środa, maj 15, 2019

Chwilówka a krótki czas na spłatę

Obecny czas i możliwości dają każdemu sposobność podjęcia się kredytu bez zbędnej biurokracji. Chwilówkę, czyli szybki kredyt gotówkowy, którego okres spłaty waha się od 15 do 30 dni bądź dłużej w zależności od oferty możemy otrzymać w ciągu 15 minut. To rewolucyjne podejście do finansowania naszych wydatków naszych potrzeb jest strzałem w dziesiątkę.

Jakie dokumenty i formalności potrzebne są przyszłemu kredytobiorcy, aby otrzymać chwilówkę? Typowa chwilówka od 100 do 10 000 będzie wymagała okazania dowodu tożsamości, może być udzielone bez zaświadczeń o dochodach. W niektórych przypadkach Biuro informacji kredytowej nie będzie weryfikowane pod kątem pożyczki. Całość procesu wnioskowania przebiega w 15 minut. Koszt takiej chwilówki w przypadku pierwszego podejścia może okazać się darmowy, czyli ile pożyczyliśmy, tyle oddajemy. Firmy i mniejsze instytucje stawiają sobie za cel zminimalizować papirologie, tak by zaoferować klientom szybką i sprawną obsługę. Do listy pozytywów możemy również dodać fakt, że cały etap od poszukiwań do wyjęcia pieniędzy z bankomatu może być realizowany przez Internet, co jest zapewne bardzo wygodne i na miarę na szych czasów.

Haczyk tkwi w szczegółach.

Oczywiście nie wszystkie oferty czy to internetowe, czy stacjonarne w oddziałach są dla nas korzystne. Niestety pojawiają się osoby, które chcą wykorzystać naszą niewiedzę na temat finansowy. Oferty chwilówek z horrendalnym procentem do spłaty może okazać się wpędzenie nas w spiralę pożyczkową dlatego trzeba okazać się wnikliwym i rozsądnym. Jak rozpoznać ofertę uczciwą od nierzetelnej? Przede wszystkim warto prześledzić opinie innych klientów mających do czynienia z daną firmą. Zadowolony kredytobiorca zapewne podzieli się spostrzeżeniami i podobnie może być z mniej zadowolonym. Na bazie takiej wiedzy możemy wstępnie zweryfikować czy będziemy chcieli nawiązać współpracę z danym bankiem lub firmą. Jak nie dać się wciągnąć? Przeczytasz o tym na 17bankow.com

Profesjonalna pomoc

Niezależny doradca kredytowy jest w stanie udzielić nam pod tym kontem profesjonalnego wsparcia. Nie tylko znajdzie dla nas chwilówkę cechującą się bezpiecznym procesem wnioskowania, ale dobierze ja również pod kątem naszych obecnych możliwości, by się z niej wywiązać. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo czasu i energii, ale co ważniejsze mamy większa pewność, że nasza decyzja nie odbiję się negatywnie na naszym portfelu. Chociaż rynek kredytowy jest regulowany przez Krajowy Nadzór Finansowy lub inne instytucje a my jako kredytobiorcy jesteśmy chronieni przed oszustami, to nikt nie zadba o nasze bezpieczeństwo tak dobrze, jak my sami.